Bilthoven (NL) – Het aantal gezonde levensjaren verschilt soms wel tien jaar tussen regio’s in Nederland.


Nederlanders leven gemiddeld 78 jaar, waarvan 61 jaar gezond en 17 jaar met gezondheidsproblemen. Maar mensen worden niet overal in Nederland even oud en leven zeker niet overal even lang in goede gezondheid.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, TNO-Preventie en Gezondheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek vonden dat mensen in sommige Nederlandse regio’s gezonder zijn dan in andere regio’s. Het verschil in het aantal gezonde levensjaren kan zelfs oplopen tot tien jaar. Dat is opmerkelijk, want het verschil in levensverwachting bedraagt maar twee tot drie jaar.
Pasgeborenen in Zuid-Limburg en de vier grote steden hebben 56 tot 59 gezonde jaren voor de boeg. Daarentegen kunnen inwoners van enkele regio’s in het westen van het land, de Veluwe en Noord- en Midden-Drenthe zich gelukkig prijzen met maar liefst 65 jaren gezondheid.
De verklaring ligt voor een belangrijk deel in de hogere sociaal-economische status van de inwoners van de gezondere regio’s. Rijke mensen leven langer dan arme mensen en leven vooral langer in goede gezondheid. Leven in de grote stad heeft overigens van zichzelf ook al een negatief effect op de gezondheid.
De onderzoekresultaten staan voor iedereen overzichtelijk weergegeven in de nieuwe internetversie van de Nationale Atlas Volksgezondheid. Deze digitale atlas toont de geografische spreiding van allerlei aspecten rond gezondheid, factoren die de gezondheid beïnvloeden, zorg en preventie. Nieuw opgenomen onderwerpen zijn onder andere de levensverwachting, de gezonde levensverwachting en de toegankelijkheid van consultatiebureaus.

Mirjam Leunissen

Informatie: Nationale Atlas Volksgezondheid, www.zorgatlas.nl