Hoewel we het risico van fijnstof niet moeten onderschatten, is er ook goed nieuws: de concentratie in de lucht neemt wel degelijk af, stelt Frans Fierens van het Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

Frans Fierens
Frans Fierens

U stelt dat onze luchtkwaliteit steeds beter wordt. Toch bestaat het beeld dat het daarmee steeds zorgelijker is gesteld. Hoe kan dat?

Heel veel mensen denken dat inderdaad, maar de luchtkwaliteit wordt wel degelijk steeds beter. De concentratie van de meeste stoffen die de lucht vervuilen neemt af. Wat wel een probleem is, is dat de Europese normen een stuk minder streng zijn dan wat de wereldgezondheidsorganisatie WHO aanbeveelt. Er is dus nog wel wat inspanning vereist om de lucht echt zo schoon te krijgen dat we er geen nadelige gezondheidsimpact van ondervinden

Zomers warmen sneller op dan winters
LEES OOK

Zomers warmen sneller op dan winters

Als het klimaat verder opwarmt, zullen de zomers waarschijnlijk sneller opwarmen dan de winters. Dat blijkt uit onderzoek naar schelpen.

De luchtkwaliteit in het algemeen verbetert dus. Maar hoe zit het dan met de hoeveelheid fijnstof in de lucht?

Die neemt gelukkig ook af. We blijven die echter in de gaten houden omdat je de fijnstofconcentratie heel goed kunt gebruiken als graadmeter voor de effecten van de luchtkwaliteit op de gezondheid

Wat is behalve fijnstof daarop nog meer van invloed?    

Andere stoffen die we luchtvervuilers noemen zijn dus bijvoorbeeld stikstofdioxide, maar ook ozon, zwaveldioxide en zware metalen.  Maar fijnstof is bij uitstek de vervuilende stof die een indicatie kan geven van de effecten op de volksgezondheid, vandaar dat we het vaak over fijnstof hebben als we over luchtkwaliteit praten.

Frans Fierens doet onderzoek naar onder andere de luchtkwaliteit in België en de concentraties fijnstof in de lucht. Op 15 maart is hij één van de sprekers op New Scientist Live: Fijnstof.

New Scientist Live: Fijnstof

Kan de lucht die je inademt je letterlijk ziek maken? Wetenschappers vermoeden dat dat wel het geval is als deze teveel fijnstof bevat, minuscule deeltjes die in je longen terecht komen en daar de kans op allerlei ziektes vergroten. Tijdens een speciale avond over dit belangrijke onderwerp op 15 maart 2017 praat New Scientist u samen met de universiteit Hasselt in één klap bij. Meer informatie, of schrijf je direct gratis in.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste wetenschapsnieuws? Meld je nu aan voor de New Scientist nieuwsbrief.

Lees verder: