Maastricht (NL) – De bij Maastricht ontdekte mosasaurus Bèr krijgt zijn wetenschappelijke naam. Dat wordt gevierd!


Maastrichtse Bèr maakt naamsbekendheid als nieuwe soort. Na uitvoerig literatuuronderzoek en vergelijking met mosasauriërs in de belangrijkste collecties ter wereld heeft het twaalf meter lange zeereptiel zijn plaats op de evolutionaire ladder gekregen: het is een echte Prognathodon. Bovendien stelden paleontologen, op grond van de dikte van zijn kaak en natuurlijk de enorme afmetingen, vast dat het hier om een nieuwe soort gaat.
Bèr's wetenschappelijke naam luidt: Prognathodon saturator. Saturator heeft een dubbele betekenis. Letterlijk betekent het 'hij-die-voldoening-geeft'. Ruim zestig miljoen jaar geleden moet Bèr voldoening geschonken hebben aan de haaien die zijn kadaver kaalvraten. Op 8 augustus 1998 gaf het fossiel van Bèr meer dan voldoening aan zijn ontdekker.
Maastricht is een soort rijker. Reden voor een Bourgondisch feestje. Daarbij zal het nieuwe, donkerblonde speciaalbier 'Bèr Saturator' rijkelijk vloeien.
Het Natuurhistorisch Museum Maastricht levert meer informatie over de opgraving, het onderzoek en het 'Bèr-bier'.

Frédérique Melman