In de Oosterschelde zijn enkele levende gedoornde zeespinnen aangetroffen. Het dier behoort daarom nu officieel tot de autochtone soorten van Nederland.

Nederland is sinds kort een diersoort rijker: de gedoornde zeespin. Bron: Peter H van Bragt
Nederland is sinds kort een diersoort rijker: de gedoornde zeespin.
Bron: Peter H van Bragt

‘Gedoornde zeespin’ is niet de officiële Nederlandse naam van het diertje, maar is vooralsnog slechts een voorstel van Stichting ANEMOON die de vondst rapporteerde. De zeespin dankt de benoeming ‘gedoornd’ aan de vele kleine doortjes die op zijn poten zitten. Op het moment gaat het beestje echter door het leven met zijn Latijnse naam: Endeis spinosa.

Aangespoelde zeespinnen
De gedoornde zeespin heeft een grootte van slechts vijftien millimeter. Het dier is vanaf de jaren vijftig vaker in Nederland gesignaleerd, maar toen ging het steeds om aangespoelde, dode exemplaren. Deze dieren vormden geen bewijs dat er daadwerkelijk gevestigde populaties in het kustgebied voorkwamen. De dode exemplaren konden bijvoorbeeld ook vanuit verre gebieden zijn meegevoerd door drijfhout. De levende exemplaren die in de Oosterschelde zijn gevonden, duiden wel op een succesvolle vestiging.

‘Neem parasieten mee bij het ontrafelen van een voedselweb’
LEES OOK

‘Neem parasieten mee bij het ontrafelen van een voedselweb’

Als we onderzoeken welke plaats een dier inneemt in een voedselweb, moeten we ook kijken welke parasieten het heeft, stelt Ana Born-Torrijos.

Plus een
Zeespinnen komen uitsluitend in zoute wateren voor. Wereldwijd zijn er meer dan duizend soorten bekend. In Nederland wonen enkele tientallen soorten zeespinnen.

Lees ook: