Amsterdam (NL) – NewMetropolis, het groene op een schip lijkende wetenschapscentrum aan het Oosterdok in Amsterdam, heeft een nieuwe naam: NEMO.


Volgens het wetenschaps- en techniekcentrum heeft de naamsverandering meerdere redenen. In de eerste plaats symboliseert de nieuwe naam de gewijzigde koers van newMetropolis. NEMO wil het uitleggen van de algemene basisprincipes uit de natuurwetenschappen combineren met het leggen van dwarsverbanden naar actuele ontwikkelingen. Twee jaar geleden belandde newMetropolis in grote financiële problemen, toen er minder bezoekers kwamen dan verwacht. Eén van de voorwaarden van de geldschieters die newMetropolis toen uit de brand hielpen, betrof een inhoudelijke koersverandering die het centrum populairder moest maken. Inmiddels is veertig procent van de oude opstelling vervangen door nieuwe leer- en doe-activiteiten, zoals de expositie Fenomenen over dagelijkse verschijnselen zoals licht, geluid, zwaartekracht en chaos.

“Door alle problemen uit het verleden hadden veel mensen negatieve associaties bij het horen van de naam newMetropolis”, vertelt Frank Rietveld, woordvoerder van newMetropolis. “NEMO betekent ‘niemand’ in het Grieks. Het verwijst naar het grensvlak tussen fantasie en werkelijkheid. Beroemde auteurs gebruikten de naam ook al, zoals Homerus in zijn Odyssee of Jules Verne in zijn sciencefictionroman 20.000 mijlen onder zee. Daarnaast is de nieuwe naam ook gewoon een stuk korter en makkelijker te onthouden.”

Nu maar hopen dat de bezoekers in groten getale toestromen naar het wetenschapsschip van NEMO, want binnen vier jaar moet de instelling volledig financieel onafhankelijk zijn.

Stefan Verhaegh