Philadelphia (VS) – Na 65 jaar stilte rondom de beroemde dinosaurusvindplaats van de Baharîya-oase in Egypte, begon de University of Pennsylvania met een nieuwe opgravingscampagne. Niet zonder resultaat.


Het opgravingsteam, onder leiding van paleontoloog Joshua B. Smith, publiceerde in Science een beschrijving van het gedeeltelijk bewaard gebleven skelet van een enorme titanosaurus-achtige. Titanosauriërs behoren tot de groep van de sauropoden, langnekkige en langstaartige herbivore dinosauriërs. Het opperarmbeen van deze nieuwe vondst uit de Baharîya-oase is 1,69 meter lang; op grond daarvan schat Smith de totale lengte van het dier op zo’n dertig meter, gemeten van kop tot staartpunt.

Opgravingen in de Baharîya-oase in Egypte leverden een nieuw type dinosaurus op.De nieuwe dinosaurus heeft de naam Paralititan stromeri gekregen. Paralititan verwijst naar de ongeveer 95 miljoen jaar oude kust/mangrove-afzettingen waarin het titanosaurusskelet is aangetroffen; de soortnaam stromeri kreeg het dier als eerbetoon aan de Duitse onderzoeker Ernst Stromer, die tussen 1915 en 1936 uit diezelfde Baharîya-oase een viertal dinosauriërs beschreef.
Het feit dat de gevonden botten van Paralititan nog wel bij elkaar liggen maar niet meer in hun oorspronkelijke anatomische verband, wijst samen met de vondst van een uitgevallen tand van een carnivore dinosauriër op een geval van prehistorische aasvreterij.
Behalve de nieuwe soort Paralititan groef het team van Smith ook dinosaurussoorten op die eerder al door Stromer beschreven waren. Deze vondsten zijn extra welkom omdat het grootste deel van het materiaal dat Stromer had verzameld in 1944 bij een bombardement op München verloren gegaan is.

Anne Schulp