Een overvloed aan kwik is de nieuwe gevonden oorzaak van de grootste massa-extinctie in de geschiedenis van de aarde die 250 miljoen jaar geleden plaatsvond.

Door een plotselinge klimaatverandering tijdens het late Perm stierven 96% van alle soorten op aarde uit. Vulkanische uitbarstingen stootten grote hoeveelheden kwik de atmosfeer in wat de hoofdoorzaak is geweest voor de massa-extinctie. Dat ontdekten onderzoekers van de universiteit van Calgary door gesteenten uit een meer in het Arctische deel van Canada te onderzoeken.

”We schatten dat de hoeveelheid kwik die werd uitgestoten 30 keer hoger is dan wat vulkanen tegenwoordig uitstoten” zegt Steve Graspy van de universiteit van Calgary. ”Dat moet een catastrofale gebeurtenis zijn geweest”. Met zulke grote hoeveelheden zijn de algen die het kwik opnemen snel verzadigd. Ook raken de oceanen en atmosfeer verzadigd met kwik, wat tot de massasterfte heeft geleid.

De aarde tijdens het Perm. Bron: Wikimedia

Steve Graspy en zijn medeonderzoekers onderzochten een 130 meter lange verticale kolom van afzettingsgesteente op chemische gegevens. Op de diepte van de afzettingen uit het late Perm vonden ze een hoge hoeveelheid kwik en een plotselinge daling van organisch koolstof, wat duidt op een inzinking van leven.

‘Alle oplossingen voor het klimaatprobleem zijn te vinden in de chemie’
LEES OOK

‘Alle oplossingen voor het klimaatprobleem zijn te vinden in de chemie’

Chemicus Joost Reek knutselt aan moleculen om oplossingen te vinden voor ’s werelds meest complexe problemen.

Over de oorzaak van de massa-extinctie zijn meerdere theorieën, maar tot nu toe werd aangenomen dat er door vulkanisme een grote hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terechtkwam. Dit is de eerste studie waarin een link wordt gelegd tussen kwik en de massa-extinctie.

Graspy adviseert om ook andere grote gebeurtenissen in de geschiedenis waarbij grote vulkanische erupties plaatsvonden te onderzoeken op de hoeveelheid kwik.