Diemen (NL) – Veel eerder dan verwacht kunnen internetters de Engelse versie van de nieuwe browser van Microsoft downloaden.


De software voor Windows XP is afgeleverd en Microsoft maakt zich gereed voor de lancering van dit nieuwe besturingssysteem. De bijbehorende Internet explorer, versie 6.0 inmiddels, is vrij plotseling eind augustus vrijgegeven. Met een bezoek aan www.microsoft.com kun je de pc-versie van de nieuwe browser downloaden.
De afgelopen twee jaar heeft Microsoft voor de rechtbank een veldslag moeten leveren omtrent haar dominantie op de markt. Een van de kritiekpunten was de vergaande integratie van de browser Internet explorer en het bijbehorende e-mailprogramma Outlook express in het besturingssysteem. Microsoft veroverde in de tweede helft van de jaren negentig een dominante positie, ten koste van onder meer Netscape. Of een Windows-XP-gebruiker straks gemakkelijk kan kiezen voor een andere browser, moet nog blijken. In ieder geval kun je de Explorer wel gratis en afzonderlijk van het besturingssysteem verkrijgen.
Met de nieuwe browser kunnen pc-gebruikers wennen aan Windows XP. De nieuwe browser werkt onder Windows95, Windows98, Windows Millennium edition en Windows2000. Voor een complete installatie moet je ruim twaalf megabyte downloaden, een beperkte installatie vereist een bestand van nog geen acht megabyte.

Op een Windows Me-machine verloopt de installatie vervolgens zeer soepel. Moeiteloos neemt de nieuwe Outlook express de gegevens uit het adressenboek over. Helaas, nog steeds zit er in deze thuisversie geen kalender opgenomen. Het uiterlijk van de programma’s ziet er iets moderner uit, maar schrikbarend is die overgang niet. De Windows mediaplayer, die mp3’s en videobestanden kan afspelen, heeft een belangrijke plaats verkregen in de browser. Daarnaast is er de Image Toolbar: een paar minuscule knoppen waarmee je een afbeelding kan printen, afdrukken of opslaan.

Error reporting tool
Microsoft benadrukt de verbeteringen van de veiligheid. Dat is geen wonder: regelmatig verschijnen berichten in de pers dat hackers virussen maken die dankzij foutjes in vorige versies van de browser en het e-mailprogramma forse economische problemen veroorzaken. In de nieuwe browser kunnen gebruikers in ieder geval een mate van privacy aangeven en de opslag van cookies op de harde schijf regelen. Een aparte Error Reporting Tool moet de betrouwbaarheid van de webbrowser vergroten. Daarmee geeft Microsoft natuurlijk toe dat er nog fouten in de software kunnen zijn. Dit foutengereedschap zorgt in ieder geval ervoor dat als het programma stopt of ‘op slot’ raakt, informatie over het probleem door Microsoft kan worden geanalyseerd. Zo mogelijk krijgt de gebruiker dan een verwijzing naar een aanpassing van de software of naar achtergrondinformatie.

De software die nodig is om Java-applicaties op internet te bekijken, heeft Microsoft niet in de nieuwe browser opgenomen. Sun, het bedrijf dat de taal Java ontwikkelt, heeft daar enige weken geleden al de nodige ophef over gemaakt. Microsoft stelt wel apart een Java Virtual Machine beschikbaar. Bereik je een site met java-applicatie, dan zal zo nodig vanzelf die mogelijkheid worden gepresenteerd.
Opnieuw geeft Microsoft de nieuwe browser weg, en zal daarmee haar dominantie op internet behouden. Een eerste kennismaking met het programma verloopt prettig. Of dit een gunstig voorproefje is van het nieuwe besturingssysteem WindowsXP moet eind oktober blijken. Niet alle bètatesters zijn even enthousiast.

Erick Vermeulen