Monash, Victoria (AUS) – Ratten met eierstokken van muizen maken levensvatbare eicellen.


Australische wetenschappers berichten in Science dat eicellen van muizen kunnen rijpen in ratten na xenotransplantatie van eierstokken. Zelfs in mannetjesratten produceren de eierstokken eicellen, alleen is de levensvatbaarheid van deze cellen nog niet aangetoond.
Technieken als kunstmatige inseminatie, waarbij een eicel en een zaadcel buiten het lichaam van een vrouwtje kunnen samensmelten, zijn al langer bekend. Het is echter moeilijk om eicellen buiten het lichaam te laten rijpen. Het onderzoek van de Australiërs onder leiding van Melanie Snow is gericht op rijping van de eicellen in vivo – dus in het lichaam van een levend wezen.
De wetenschappers transplanteerden de eierstokken van een groep muizen in een groep eierstokloze ratten. Na 21 dagen namen zij de gerijpte muizeneicellen uit de ratten en bevruchtten ze in een reageerbuis met muizensperma. De bevruchte eicellen leverden na terugplaatsing in muizendraagmoeders in totaal vijf gezonde jongen op, die zelf ook gewoon vruchtbaar waren.
Snow concludeert uit deze experimenten dat het mogelijk is om eicellen van een zoogdier te laten rijpen in een andere soort. Op deze manier hoopt zij in de toekomst de populaties van uitstervende diersoorten kunstmatig in stand te kunnen houden. De eierstokken van een ziek of zeer recent overleden dier wil ze transplanteren in een ander dier waarna een draagmoeder de uiteindelijk bevruchte cellen kan voldragen.
In theorie zou je deze techniek ook kunnen toepassen op mensen. Dit brengt echter een hoop ethische vraagstukken met zich mee, waarover wel weer een heftige discussie zal losbarsten.


Sonja Jacobs