Volgens de officiële uitslag van de Nationale Wetenschapsquiz 1999 zijn de lezers van Natuurwetenschap & Techniek er overduidelijk het beste in geslaagd om de quizvragen zo goed mogelijk te beantwoorden.


Uit de resultaten van de zesde editie van de Nationale Wetenschapsquiz blijkt dat Natuurwetenschap & Techniek-lezers procentueel gezien het beste scoren. De vragen waren afgedrukt in het decembernummer van Natuurwetenschap & Techniek. Ruim acht procent van de Natuurwetenschap & Techniek-inzenders had drie of minder fouten. Op de tweede plaats volgen de lezers van de VPRO-gids, waarvan vier procent van de inzenders in de hoogste categorie terechtkwam. Van de Volkskrant en NRC-Handelsblad-lezers scoorden slechts drie procent van de inzenders nul tot vier fouten.
Coördinator Hein Meijers licht toe: “We gaan er van uit dat niemand de quiz foutloos beantwoordt. Daarom vinden we dat mensen die drie fouten of minder maken echte wetenschaps-allrounders zijn. Bovendien zie je dat de betere kandidaten soms te moeilijk over simpele antwoorden nadenken en zodoende de vraag toch nog verkeerd beantwoorden.”
Volgens de organisatie van de Nationale Wetenschapsquiz stuurden dit jaar ruim vijftienduizend kranten- en tijdschriftlezers hun antwoorden op. Omdat er voor elke inzender minstens vijf deelnemers gerekend kunnen worden die hun antwoorden niet opstuurden, betekent dit dat er zo’n honderdduizend deelnemers waren. Genoeg om van een echte nationale quiz te kunnen spreken.

Stefan Verhaegh