Amsterdam (NL) – Nederlanders staan van alle Europeanen het positiefst tegenover de agrarische biotechnologie. Dit blijkt uit een Europees onderzoek naar de publieke opinie over gentechnologie. De resultaten staan in het septembernummer van Nature Biotechnology dat vandaag uitkomt.


Van de ongeveer duizend Nederlanders die zijn benaderd, wijst 25 procent agrarische biotechnologie af. In België is 53 procent tegen genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen. Grieken zijn het meest tegen: 81 procent is tegen transgene planten. Britten en Duitsers (53 en 51 procent) zijn ook afwijzender dan de Nederlanders. Finland daarentegen komt in de buurt van de Nederlanders, met 31 procent tegenstanders.

Opvallend is dat de meeste Europeanen kloontechnieken met menselijke cellen voor medische doeleinden goedkeuren. Het klonen van dieren met dezelfde doeleinden wijzen Europeanen wel af.

Vergeleken met eerdere onderzoeken is de populariteit van transgene landbouwproducten en voedingsmiddelen sterk gedaald. Waarom dit niet voor Nederland geldt, is niet duidelijk. Volgens dr. C. Midden, hoogleraar cultuur en techniek aan de Technische Universiteit Eindhoven, heeft dit te maken met de redelijk genuanceerde berichten in de Nederlands pers.(IvV)

Bron: De Volkskrant