Diemen (NL) – De demissionaire ministers Hermans en Borst lanceren een plan voor een nieuwe universitaire opleiding op de grens van geneeskunde en techniek.

De ministers Hermans en Borst, die samen ondermeer de portefeuilles voor onderwijs, wetenschap en volksgezondheid beheren, zien twee oplossingen voor het zich aandienende tekort aan (huis-)artsen: meer artsen opleiden en nieuwe zorgberoepen. Al in 2003 moeten studenten kunnen beginnen aan de Universiteit Twente aan een technisch-medische opleiding.

Regeren is vooruitzien. Gezien de lange studieduur bij geneeskunde (tien jaar voordat artsen daadwerkelijk de arbeidsmarkt betreden) levert de recente grotere instroom bij de geneeskunde niet zo snel een oplossing voor het probleem in de zorg. Nieuw te starten opleidingen in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs moeten sneller soelaas bieden.
De bewindslieden hebben de Universiteit Twente gevraagd om snel een nieuwe wetenschappelijke opleiding te ontwikkelen die zich richt op het gebied tussen geneeskunde en techniek. Studenten uit deze opleiding worden geen basisarts, maar beroepsbeoefenaren met een eigen signatuur. Volgens de commissie Linschoten, die de ministers adviseerde, kunnen nieuwe beroepsbeoefenaren die naast de arts zullen functioneren in kortere tijd worden opgeleid en dus sneller voorzien in de capaciteitstekorten.
De commissie Linschoten adviseerde tevens het aantal opleidingsplaatsen voor de opleiding tot basisarts aan de bestaande medische faculteiten uit te breiden

Erick Vermeulen