Rijden in een nieuwe auto kan hoofdpijn opleveren. Het binnenmilieu van de vierwieler is ongezond.
Een half jaar nadat een auto de showroom verlaat, bevat de binnenlucht nog te veel giftige stoffen. Steve Brown, hoofd van een Australisch instituut voor Air Quality Control-onderzoek, verklaart: “Niet alleen in onze huizen en bedrijven is de lucht vaak meer vervuild dan de buitenlucht. Ook in je nieuwe auto sta je blootgesteld aan meer giftige stoffen dan buiten. We maten zelfs veel hogere concentraties aan giftige stoffen dan de grenswaarden die zijn vastgesteld door de Australische nationale raad voor gezondheids- en medisch onderzoek.”

Gedurende twee jaar onderzochten Brown en zijn medewerkers drie nieuwe motorvoertuigen vanaf het moment dat ze werden aangeschaft. Ze maten welke stoffen vrijkwamen uit bekleding en andere materialen in het interieur. Eén van de autobezitters was diverse dagen ziek na de aankoop van een nieuwe auto. Na tien minuten rijden klaagde hij al over hoofdpijn en geïrriteerde longen. Naderhand ruilde hij de auto in voor een model van anderhalf jaar oud, en de klachten verdwenen. Brown: “Bij onze metingen bedroeg de totale hoeveelheid vluchtige organische verbindingen in het begin wel 64.000 microgram per kubieke meter. Dat betrof in Australië vervaardigde auto’s die tussen drie en tien weken na productie op de markt kwamen.

Bij een ander onderzoek leverde blootstelling aan een mengsel van 22 verbindingen met een totale concentratie van nog geen dertig microgram per kubieke meter, binnen enkele minuten al effect. De proefpersonen klaagden over stank, vermoeidheid, slaperigheid, irritatie van ogen, neus en keel en hoofdpijn.

Doorbehandelen: ja of nee? Wat er beter kan in gesprekken tussen artsen en naasten van patiënten
LEES OOK

Doorbehandelen: ja of nee? Wat er beter kan in gesprekken tussen artsen en naasten van patiënten

Op de intensive cares van ziekenhuizen wordt elke dag besloten over doorgaan of stoppen met behandelen, over leven en dood. Aranka Akkermans onderzoch ...

De concentraties giftige stoffen in de auto’s daalden in de eerste maand circa zestig procent, maar overtroffen toen nog ruimschoots de vastgestelde bovengrens voor binnenlucht van vijfhonderd microgram per kubieke meter. In een geïmporteerde auto, die pas vier maanden na productie de markt bereikte, waren de concentraties nog altijd viermaal te hoog.

Giftige cocktail

Het waren lang niet allemaal onschuldige oplosmiddelen die de onderzoekers in het binnenmilieu van de auto’s aantroffen. Zo vonden ze de kankerverwekkende verbinding benzeen en de mogelijk kankerverwekkende stoffen cyclohexanon en styreen. Andere giftige stoffen waren aceton, ethylbenzeen, methylisobutylketon, n-hexaan, tolueen en diverse xyleenisomeren.

Brown adviseert om na aanschaf van een nieuwe auto de eerste zes maanden tijdens het rijden goed te ventileren met buitenlucht. Dat moet blootstelling aan de giftige cocktail voorkomen. In druk verkeer, waar veel giftige dampen uit uitlaatgassen voorkomen, is dat helaas niet altijd mogelijk. Dan wordt het kiezen tussen de giftige uitwaseming van het binneninterieur of die van automotoren.

Nu is er werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat autofabrikanten hun klanten een veilig binnenmilieu bieden. Het onderzoek naar de blootstelling van Australiërs aan giftige verbindingen in de lucht, vormt een onderdeel van een groter onderzoek, waarin onder andere nieuwe woningen, verf, meubelpanelen en kantoren de revue passeren. De Australische onderzoeksinstelling CSIRO schat dat binnenklimaatvervuiling de Australische gemeenschap jaarlijks meer dan tien miljard dollar kost aan ziekte en productiviteitsverlies. Het Australische onderzoeksinstituut overweegt het invoeren van een Green Air Label. Dat moet klanten helpen bij het kiezen van een gezond binnenklimaat en milieuvriendelijke producten.