Diemen (NL) – De Nederlandse organisaties NWO, Naturalis, Nemo, VPRO en Natuurwetenschap & Techniek bundelen de krachten op het gebied van educatie, promotie, voorlichting en marketing van bètawetenschap en techniek. De alliantie zal onder de naam N5 opereren.


De samenwerkingsovereenkomst wordt op 6 december in Naturalis ondertekend in het bijzijn van vertegenwoordigers van verschillende ministeries en het Nationaal Regie-Orgaan Genomics. Het Regie-Orgaan verleent N5 tegelijkertijd de opdracht om een plan op te stellen voor brede kennisoverdracht over genomics naar het onderwijs en het grote publiek.
Doel van N5 is om door samenwerking effectiever en met groter rendement te opereren. De samenwerking wordt vormgegeven in gezamenlijke projecten, gericht op specifieke thema´s. De inspanningen concentreren zich primair op het onderwijs (zowel leerlingen als leerkrachten) en daarnaast op de publieksgroepen waar de partners zich op richten.
De gevormde alliantie is een nieuwe stap op het gebied van de Nederlandse wetenschapscommunicatie. Voor het eerst hebben kennisleveranciers en 'bezitters' van communicatie-infrastructuur en -kennis zich verenigd. N5 vormt uitdrukkelijk een onderdeel van de publieke kennisinfrastructuur.
N5 heeft gekozen voor een aantal centrale thema's voor een periode van vijf jaar, die geselecteerd zijn op wetenschappelijke betekenis, maatschappelijke relevantie, toepasbaarheid in het onderwijscurriculum en reeds aanwezige infrastructuur. De thema's zijn:
· Systeem Aarde & duurzaamheid (zoals biodiversiteit, klimaat, energie en water)
· Life sciences (zoals genomics, biotechnologie)
· (Toegepaste) techniek (zoals nanotechnologie, robotica en katalyse)
De alliantie N5 is een open organisatie. Gekozen thema´s worden ingevuld in samenwerking met voor het thema relevante organisaties. In het geval van samenwerkingsverbanden met andere organisaties, kan N5 als coördinator fungeren.