DEN HAAG (NL) -Een zestal aanvragen voor grote apparatuur is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gehonoreerd. Bijna veertig miljoen gulden moet de positie van Nederland als Europees kennisland versterken.


De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) ontving aanvragen voor apparatuur voor een bedrag van maar liefst 114 miljoen gulden. Uiteindelijk heeft de organisatie 38,4 miljoen gulden verdeeld aan instituten en universiteiten die op uiteenlopende vakgebieden actief zijn. Overigens moet de apparatuur voor onderzoekers uit het hele land toegankelijk zijn.

Het grootste bedrag, 9,5 miljoen gulden, gaat naar het F.C. Donderscentrum. Dat instituut, waarin vier universiteiten en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek in Nijmegen samenwerken, wil precisie-apparatuur aanschaffen. Met deze zogenaamde functionele MRI meten onderzoekers minuscule veranderingen in bloedstroompjes in de hersenen en krijgen zo een indruk van de hersenactiviteit bij bijvoorbeeld spreken of luisteren.
Het FOM-instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam ontvangt 9,1 miljoen gulden voor een massaspectrometer die de ruimtelijke verdeling van biologische moleculen, zoals eiwitten, complexe vetten en suikers, snel in kaart brengt.
Het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag en de Universiteit Utrecht kunnen dankzij een steun van 8,2 miljoen gulden een uitgebreide database aanleggen die aard en sterkte van familieverbanden toont.
NWO verstrekt aan het FOM-instituut NIKHEF geld voor verkennend onderzoek naar een neutrinotelescoop. Deze telescoop, Antares, moet twee kilometer onder het oppervlak van de Middellandse Zee, neutrino’s waarnemen in een volume van een miljard kubieke meter. Natuurkundigen van de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en NIKHEF zullen een prototype maken dat in 2004 af moet zijn, waarna hopelijk Antares in Europees verband kan worden gerealiseerd.
Wageningen Universiteit ontvangt 2,3 miljoen gulden voor een fluorescentiespectroscoop. Daarmee kunnen onderzoekers het gedrag van biologische moleculen in de levende cel bestuderen en uiteindelijk zelfs driedimensionale beelden daarvan verwerven.
Aardwetenschappers aan de Vrije Universiteit in Amsterdam ontvangen tenslotte een magnetische massaspectrometer, ter waarde van 1,5 miljoen gulden. Ze gaan met nieuwe zeer gevoelige analytische technieken onder meer de kristalgroei in vloeibaar magma meten, en kijken naar de herkomst van grondwater en de elementenstroom tussen oceaan, biomassa, atmosfeer en aardkorst.

Erick Vermeulen