Den Haag (NL) – Nederlandse archeologen hebben in Egypte een olifantenkies opgegraven. Twee millenia geleden voeren bewoners olifanten per schip vanuit Afrika naar Egypte om ze te gebruiken in oorlogen.


Tijdens opgravingen vonden Nederlandse archeologen een olifantenkies, zo meldt de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek NWO. Het stuk kies is acht centimeter lang, drie centimeter breed en een centimeter dik. De kies lag op een vuilnisbelt in een industriegebied van de opgegraven stad Berenike.

Volgens oude geschriften was Berenike vanaf de 3e eeuw v.Chr. tot de 6e eeuw n.Chr een belangrijke handelshaven. Deze stad ligt ongeveer 250 kilometer ten oosten van Aswan en 800 kilometer ten zuiden van Suez. Koning Ptolemeus II stichtte de haven van Berenike in 275 v.Chr voor de internationale handel en het transport van olifanten uit Afrika. De Afrikaanse olifanten zette hij in bij de oorlog tegen de Seleuciden, die de aanvoer van Indiase olifanten blokkeerden. De Ptolemeeën vingen hun olifanten in oostelijk Soedan, Eritrea en Ethiopië en transporteerden die op speciale schepen naar Berenike.
De onderzoekers denken dat de olifanten van Berenike door de oostelijke woestijn naar de nijlvallei liepen. De olifantenkies vormt de eerste archeologische aanwijzing dat inderdaad ooit olifanten in Berenike rondliepen. Het opgravingsteam had al ivoor gevonden, maar dat zou ook als handelswaar kunnen dienen. In het komende opgravingsseizoen, dat in december begint, hopen de onderzoekers meer te achterhalen over de organisatie van het olifantentransport.
De expeditie in Berenike, een NWO-project, staat onder leiding van Willeke Wendrich, van de Universiteit Leiden en de Universiteit van Californië in Los Angeles, en Steven Sidebotham van de Universiteit van Delaware. Bijna veertig archeologen onderzoeken de voorwerpen die tachtig Ababda-nomaden opgraven en blootleggen. Over twee jaar moet een boek verschijnen dat de diverse vondsten van het afgelopen jaar toont, inclusief de olifantenkies.

Erick Vermeulen