Den Haag (NL) – Een spraakmakend voorstel in het ontwerp-Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan 2000 is dat minister Hermans de wettelijke belemmeringen voor een bestuurlijke fusie tussen een hogeschool en een universiteit wil wegnemen. Daardoor kunnen hogescholen en universiteiten die dit willen, intensiever samenwerken op het gebied van onderwijsvernieuwing en verwijzing van studenten.


Het nieuwe voorstel moet ertoe leiden, dat voorzieningen beter worden benut en doorstroommogelijkheden worden vergroot. In de pers zijn al misverstanden waar te nemen over de ‘fusie’ tussen wetenschappelijk onderwijs (wo) en hoger beroepsonderwijs (hbo). Het inhoudelijk onderscheid tussen hbo en wo blijft echter bestaan.
Minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bood het ontwerp-HOOP 2000 op Prinsjesdag (dinsdag 21 september) aan de Tweede Kamer aan. Het plan schetst de beleidsvoornemens voor het hoger onderwijs voor de komende vier jaar. De voorstellen moeten ervoor zorgen dat het hoger onderwijs meer ruimte krijgt om in te spelen op de onderwijsvraag uit de samenleving.

JvdB