Franse, Belgische en Nederlandse onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om vissen een hormoon toe te dienen. De methode vermindert de werkdruk en maakt het injecteren van vissen overbodig.


Commercieel aantrekkelijke vissen zoals de forel hebben een paaitijd die wel tot twee maanden kan oplopen. Kwekers vergroten de hoeveelheid vissenbroed door eitjes in speciale kweekbakken te plaatsen. Daartoe controleren ze wekelijks alle kweekvissen. Een injectie met het peptide gonadotrofine-releasing-hormoon (GnRH) kan het kuitschieten opwekken, maar dat is voor kweker noch vis een pretje.
In een Europees onderzoeksprogramma (Fisheries and Aquacultural Research) ontwikkelden onderzoekers van het Laborarium voor Aquatische Ecologie in Leuven een basismethode voor orale toediening van het peptide. Microcapsules van een halve millimeter doorsnede bevatten zowel het hormoon als een verbinding die de opname van het peptide via de darmwand van de vis versterkt. Het Nederlandse bedrijf Intervet International leverde beide verbindingen.
De tweede fase van het project was het produceren van een commercieel product, ditmaal uitgevoerd in het kader van een Europees innovatieprogramma. De microcapsules werden opgenomen in voerkorrels met een doorsnee van ongeveer een halve centimeter. Een te overwinnen probleem daarbij was de gevoeligheid van de microcapsules voor vocht en warmte. Een aangepast bindmiddel in het voer bleek de oplossing. Daarmee was het onderzoek nog niet succesvol. Er kwam onvoldoende van het hormoon in het vissenbloed om het kuitschieten op te wekken. De onderzoekers moesten daarom het recept voor de voerkorrels aanpassen.
De voerkorrels zijn eerst met succes uitgetest op witvis. De interessantste toepassing is echter de forellenkwekerij. Laboratoriumonderzoeken in Frankrijk waren tot nog toe succesvol en een grootschalig testprogramma op een commerciële forellenkwekerij wordt voorbereid. Op langere termijn vinden de hormoonkorrels mogelijk hun weg naar de zalmindustrie, economisch vooral belangrijk voor Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.