Amsterdam (NL) – De recente aardbeving in het oosten van Frankrijk vond plaats langs oude breuken in het Rijndal. Dat vormt geen verrassing voor Gideon Lopes Cardozo, die de oorzaak van aardbevingen in het zuidelijke rijndal onderzoekt.


In het midden van de Vogezen vond op 22 februari op tien kilometer diepte een aardbeving plaats. Juist oude breuken die ontstonden in de tijd dat de Vogezen zich vormden blijken nog steeds zwaktezones. Tot voor kort dachten geologen dat juist op jongere breuken dergelijke aardkorstbewegingen plaatsvinden. Gideon Lopes Cardozo heeft bewezen dat oude breuken nog steeds zwaktezones in de aardkorst vormen, waarlangs bij voldoende opgebouwde spanning de aardkorst zich weer in beweging kan zetten.
De oorzaak van de aardbeving is de botsing tussen het Afrikaanse en het Europese continent, die al enige miljoenen jaren aan de gang is. Daarbij zijn onder meer de Alpen gevormd. De Vogezen daarentegen vormen een onderdeel van een gebergte dat driehonderd miljoen jaar geleden Europa bedekte. De spanning die op de aardkorst ontstaat door de huidige botsing ontlaadt zich op oude breuken. Ook de aardbeving in Roermond tien jaar geleden vormde een ontlading van spanning langs een oude, diep gelegen breuk.

Erick Vermeulen