Aberdeen (GB) – Bij bestudering van oude kaarten van de Noordzeebodem ontdekken geologen een miljoenen jaren oude krater. Het gat is vermoedelijk door een asteroïde-inslag veroorzaakt.


Oliegeologen hebben een enorme krater in de bodem van de Noordzee ontdekt. Het gat bevindt zich 130 kilometer ten oosten van de kust van Yorkshire in Engeland. De Schotten publiceerden hun ontdekking in het weekblad Nature.
De onderzoekers hadden tien jaar oude kaarten van de Noordzeebodem uit de kast gehaald om een 3D-interpretatie met moderne software te maken. De geologen bestudeerden koolstofhoudende rotsen die aardgasvelden vormen toen ze een vreemde cirkelvormige structuur zagen. Omdat beide heren niet wisten wat de structuur zou kunnen zijn, maakte geoloog Phill Allen een kopie en hing het papier met de tekst 'Heeft iemand zoiets ooit gezien?' op aan de muur van hun kantoor in Aberdeen.
Zes maanden later kwam het 'eureka-moment' toen collega-geoloog Simon Stewart op bezoek was. Stewart, expert op het gebied van geologische oorzaken van cirkelvormige bodemstructuren, herkende de vorm meteen als een krater. De krater met de naam 'Silverpit' heeft een diameter van twintig kilometer. Hij bestaat uit een gat met een doorsnede van drie kilometer met daaromheen minstens tien concentrische ringen.
Nauwkeurige bestudering van de 3D-kaarten liet zien dat de buitenste ringen zijn veroorzaakt door verschuivingen van een kalklaag rond het centrum van de krater. Volgens krater-kenner Stewart wijst dat vermoedelijk op een asteroïde-inslag. Gezien de omvang van het gat en de hoeveelheid rotsblokken eromheen woog de asteroïde ongeveer twee miljoen ton en was het object tussen de tweehonderd en vijfhonderd meter in doorsnede. De structuur is goed geconserveerd gebleven onder een honderden meters dikke Tertiair-bodemlaag. De leeftijd wordt geschat op 60 tot 65 miljoen jaar. De vondst is bijzonder, omdat door erosie kraters op Aarde doorgaans sneller verweren.

Frédérique Melman