Een 125 miljoen jaar oud plantenfossiel uit China is de oudste tot nu toe bekende bloemplant, zo meldt een team Chinese en Amerikaanse onderzoekers.

Echte bloemen zitten er nog niet aan, want de bloemblaadjes ontbreken nog. Voor de rest is het een echte bloemplant, want de nieuw ontdekte fossiele plant verpakte haar zaden keurig in een vrucht. Ge Sun, verbonden aan de Jilin Universiteit in Changchun, beschrijft met vijf collega’s de schitterend bewaard gebleven plantenfossielen in het wetenschappelijke tijdschrift Science dat vrijdag verschijnt.

Deze oervruchtjesplant is getooid met de toepasselijke naam Archaefructus. Er zijn twee soorten bekend; al met al beschouwen de onderzoekers Archaefructus een voldoende apart geslacht om er ook direct een aparte familie voor te introduceren, de Archaefructaceae. In de stamboom van de planten zoals die door de onderzoekers gereconstrueerd is, vinden we Archaefructus terug bij de voorlopers van alle andere bloemplanten.

Tijd 'vertraagt' bij het zien van iets gedenkwaardigs
LEES OOK

Tijd 'vertraagt' bij het zien van iets gedenkwaardigs

Tijdens het kijken naar een opvallende afbeelding lijkt de tijd langzamer te gaan, ontdekten Amerikaanse hersenwetenschappers.

Archaefructus was vermoedelijk een waterplant. Onder meer de typische vertakkingen en het feit dat de plant samen met visfossielen werd gevonden wijzen daarop. De top van de plant zou net boven de waterspiegel uitgestoken hebben, en de zaden zouden zich dan drijvend hebben kunnen verspreiden. De Archaefructusfossielen zijn ontdekt in gesteenten van de Yixian Formatie in de Liaoning-provincie in noordoost China. De Yixian Formatie levert zeer regelmatig bijzondere fossielen op. In het fijnkorrelige sediment blijven dierlijke en plantaardige resten tot in het kleinste detail bewaard. De exacte datering van de Yixian-fossielen blijkt soms vrij lastig; de onderzoekers houden het op minstens 125 miljoen jaar, maar een ouderdom van 145 miljoen jaar is ook nog mogelijk.