Groningen (NL) – Soms lijkt het wel of mensen allemaal onheil over zich afroepen. Lichamelijke klachten, psychiatrische problemen, ongelukjes: niets blijft ze bespaard. Een epidemiologisch onderzoek moet uitwijzen of er een verband bestaat tussen de problemen.


Dr Jan Neeleman van de Rijksuniversiteit Groningen gaat met 1,6 miljoen gulden Pionier-subsidie van NWO een onderzoekslijn opzetten in de psychosomatiek. Neeleman wil bewijzen dat lichamelijke ongezondheid vaak samenvalt met psychiatrische problemen of herhaalde ongevallen.
Neeleman en zijn medeonderzoekers verwachtet dat er overeenkomsten zijn tussen personen die bovengemiddeld veel ongevallen hebben, lichamelijke ziekten krijgen, depressies of angststoornissen ontwikkelen, drank, drugs of geneesmiddelen gaan misbruiken of zelfmoordpogingen ondernemen. Het idee achter deze hypothese is dat stress – bijvoorbeeld na verlies van een dierbare of na een infectie of ongeval – iemand uit balans brengt. Het evenwicht herstelt zich moeilijk en de getroffen persoon heeft een verhoogde kans op toekomstige problemen met de gezondheid.
De onderzoekers vermoeden daarnaast dat sommige mensen een verhoogde aanleg hebben voor ongezondheid. Zij raken sneller uit balans. Bij hen hoopt ongezondheid zich sneller op. Zij lijken, zoals het spreekwoord zegt, voor het ongeluk geboren te zijn.
De onbalans, of de aanleg ervoor, uit zich op niveaus variërend van hormonen tot gedrag. Hij verhoogt de kans op uiteenlopende gezondheidsproblemen. De psychiaters die het onderzoek uitvoeren, werken samen met chirurgen, internisten, huisartsen, immunologen en sociologen. Vele honderden proefpersonen moeten voor een betrouwbare uitkomst van het onderzoek intensief worden gevolgd. Naast de gegevensbestanden uit Prevend, een Gronings bevolkingscohort van ongeveer achtduizend personen, hebben de onderzoekers ook toegang tot Trials, een door NWO gesubsidieerd onderzoek onder drieduizend adolescenten.

Bericht NOW