ORSAY/CAMBRIDGE (F/VS) – Hoe rekent het brein? Nieuw onderzoek aan tweetalige personen wijst uit dat rekensommetjes compleet verschillende hersenfuncties inschakelen. Een exacte uitkomst schakelt taalgebieden in, terwijl schattingen in hersengebieden plaatsvinden die visueel zijn georiënteerd.


Een team van Franse en Amerikaanse onderzoekers stelde een groep samen van mensen die zowel Russisch als Engels spreken. De proefpersonen gingen richting schoolbanken om optelsommen te oefenen. Ze kregen de sommen voorgeschoteld in talige vorm: vierenzestig plus tweeënveertig is honderdzes.

Vervolgens testten de onderzoekers het resultaat van de oefeningen op twee manieren. Ze vroegen de proefpersonen naar het exacte resultaat van een som (is tien plus vijfendertig gelijk aan vijfenveertig of achtenveertig?) én naar een schatting (ligt tien plus vijfendertig dichter bij vierenveertig of bij vierenvijftig?). Voor het vinden van het exacte resultaat bleek de taal waarin de vraag werd gesteld, van grote invloed te zijn. Was die taal dezelfde als de taal waarin de proefpersonen de sommen hadden geoefend, dan vonden ze het antwoord gemiddeld een seconde sneller. Het beantwoorden van de schattingvragen bleek echter in het geheel niet af te hangen van de taal.

De conclusie van de onderzoekers is dat exacte berekeningen in hersengebieden plaatsvinden die met taal te maken hebben, terwijl schattingen elders worden berekend, bijvoorbeeld in hersengebieden die zich met visuele of ruimtelijke verwerking bezighouden. Om de conclusie te testen, maakten de onderzoekers hersenscans van hun proefpersonen terwijl die aan het rekenen waren.

De hersenscans bevestigden de conclusie. De exacte sommetjes veroorzaakten hersenactiviteit in de linker frontaalkwab, waarvan bekend is dat die zich met taal bezighoudt. Het schatten van de antwoorden bleek in een heel ander hersengebied, aan de achterzijde van beide hemisferen, plaats te vinden. Die gebieden houden zich bezig met de verwerking van visuele en ruimtelijke informatie.

PB