Den Haag (NL) – TNO organiseert een bouw- en ontwerpwedstrijd voor slimme, zelfstandige robots.


Op 1 juni 2002 is het parkeerterrein van TNO-FEL (Fysische en Elektronisch Laboratorium) in Den Haag toneel voor de derde robotcompetitie. De wedstrijd staat open voor teams van kennisinstellingen en -instituten zoals universiteiten en hogescholen. Het doel is een robot te ontwerpen en bouwen die autonoom over een speelveld van obstakels kan navigeren.
Eén van de voorwaarden is dat een team uit tenminste drie personen bestaat. Zij mogen niet in de baas zijn tijd werken (dit geldt waarschijnlijk vooral voor de TNO-FEL-medewerkers die ook mogen meedoen). Eisen aan het ontwerp zijn een maximale afmeting voor de robot van 60 centimeter. Ook mag een team niet meer dan f 5000,- (€ 2272) besteden. Onderdelen zoals LEGO-blokjes, wiskundige algoritmen en pientere sensoren zijn wel toegestaan.
Aanmelden kan nog tot 30 september. Kijk voor meer informatie en een aanmeldingsformulier op TNO-FEL robotcompetitie.

Marijn Sandtke