De Leuvense Universitaire Ziekenhuizen vervangen hun röntgenfilms door het IMPAX-systeem van Agfa-Gevaert, de Belgische ontwikkelaar van medische beeldvormingsystemen. Er zal minder tijd verloren gaan met het archiveren van radiologische opnamen. Met één klik van de computermuis verkrijgt de arts alle radiografische opnamen van een patiënt op zijn computerscherm.

Met IMPAX, het PACS-systeem (Picture Archiving and Communication System) van de Vlaamse groep Agfa-Gevaert, willen de radiografieafdelingen van de zes Leuvense Universitaire Ziekenhuizen (UZL) al hun radiologische beelden en gegevens vastleggen, archiveren en naar de diverse afdelingen op aanvraag versturen. Dit vormt een primeur voor Vlaanderen. Met meer dan 450.000 radiologische onderzoeken per jaar, beschikken de UZL over één van de drukste radiologieafdelingen van Europa.

Met de invoering van het digitale röntgensysteem wil de UZL haar interne organisatie stroomlijnen. Dat bekort de wachttijden voor patiënten. Verder verbetert naar verwachting de directe beschikbaarheid van diagnostische beelden in alle afdelingen van de ziekenhuizen de behandelingskwaliteit en vergemakkelijkt het de communicatie tussen artsen onderling en tussen arts en patiënt. Tenslotte is er het niet onbelangrijk aspect van kostenbesparing en milieubescherming: er belandt straks veel minder röntgenfilm in de afvalcontainer.

Een pijnlijk dossier
LEES OOK

Een pijnlijk dossier

Pijn is een heikel punt in de geneeskunde. In dit dossier: wat pijn is, de emotionele kant van pijn, en mogelijke therapieën.

Inloggen

Ongeveer veertig röntgeninstallaties zullen de beelden leveren aan het IMPAX-systeem. Verder komen er in de radiologieafdeling 28 werkstations waarop de beelden gelinkt worden met het medisch dossier van de patiënt. De behandelende arts kan het elektronische patiëntendossier raadplegen op meer dan duizend werkstations verspreid over de zes ziekenhuizen. IMPAX laat in principe zelfs toe dat geautoriseerde artsen vanuit hun thuiskabinet of in een perifeer ziekenhuis het beeldarchief raadplegen. Zij hoeven alleen te beschikken over een computer waarmee ze kunnen inbellen op het ziekenhuisnet of inloggen op het internet.

Voor de patiënten is er één nadeel: een röntgenfoto mee naar huis krijgen, is er niet meer bij.