Van de 210 mensen die antilichamen hadden die erop wijzen dat ze onlangs de covid-19 omikron-variant hadden gehad, wist meer dan de helft niet dat ze het virus bij zich droegen.

Meer dan de helft van de mensen die besmet zijn met de omikron covid-19-variant zijn zich er mogelijk niet van bewust dat ze het virus bij zich dragen. Daardoor neemt het risico toe dat ze de infectie onopzettelijk verspreiden.

‘Het feit dat de meeste mensen met covid-19 zich niet bewust zijn van hun infectiestatus, terwijl ze actief besmettelijk zijn, maakt het waarschijnlijk een belangrijke aanjager van de huidige pandemie’, zegt cardioloog Susan Cheng van het Cedars-Sinai Medical Center in Californië.

‘Invasieve exoten bestrijden  doet meer kwaad dan goed’
LEES OOK

‘Invasieve exoten bestrijden doet meer kwaad dan goed’

Het is doorgaans geen goed idee om invasieve exoten te bestrijden, stelt Menno Schilthuizen. Daarmee vertraag je het natuurlijke proces.

Cheng en haar collega’s namen bloedmonsters bij 2479 mensen die in een medisch centrum in Los Angeles werkten of geregistreerd waren. Per deelnemer werden ten minste twee monsters genomen. De eerste werd genomen vóór 15 december 2021, kort voordat het gebied een golf van covid-19-infecties doormaakte, aangedreven door de omikron-variant.

Omikron-variant

Latere monsters werden genomen tussen 15 december 2021 en 4 mei 2022, in de tijd dat omikron uitgroeide tot de dominante variant,  en verschillende subvarianten, zoals BA.4 en BA.5, opkwamen. Van de deelnemers bleken er 210 covid-19 te hebben gehad tussen de eerste keer dat hun bloed werd afgenomen en de daaropvolgende monsters, afgaand van de niveaus van antilichamen in hun bloed.

Om er zeker van te zijn dat deze antilichaamrespons niet via vaccinatie werd opgewekt – 94 procent van de 210 deelnemers had ten minste één vaccindosis gekregen – keken de onderzoekers specifiek naar de IgG-N-spiegels van de deelnemers. IgG-N is een antilichaam tegen een structureel eiwit op SARS-CoV-2 dat verhoogd wordt wanneer iemand op natuurlijke wijze aan het coronavirus wordt blootgesteld, maar dat na vaccinatie laag blijft.

Geen gewone verkoudheid

Op het moment dat het bloed van de deelnemers voor een tweede of volgende keer werd afgenomen, wist meer dan de helft (56 procent) van de 210 deelnemers die onlangs covid-19 hadden opgelopen, niet dat ze besmet waren. Van hen zei één op de 10 (10 procent) dat ze milde symptomen hadden ervaren, maar dat ze die toeschreven aan andere infecties, zoals de gewone verkoudheid.

Cheng zegt dat de bevindingen benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen bijdraagt aan het verminderen van de kans om coronavirus over te dragen, zelfs als je denkt dat je niet besmet bent.

‘Verstandig zijn met zelftesten en voorzorgsmaatregelen, vooral als je weet dat je bent blootgesteld aan covid, of nadat je milde symptomen ontwikkelt waarvan je denkt dat ze niet door covid worden veroorzaakt… dat zijn acties die iedereen kan ondernemen, en die een verschil kunnen maken in het indammen van de verspreiding van het virus’, zegt Cheng.

Er is meer onderzoek nodig om vast te stellen of deze bevindingen ook gelden buiten het centrum dat in Los Angeles is onderzocht. ‘Het zou nuttig zijn om te zien of andere centra, vooral in andere delen van de wereld, liefst met grotere aantallen, vergelijkbare of andere resultaten vinden’, zegt Cheng.