Diemen (NL) – Tal van satellieten richten hun camera's op het strijdgewoel in Irak in een poging er een glimp van op te vangen.


Maandagavond om negen uur plaatselijke tijd maakt een camera aan boord van de NOAA-17, eigendom van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration, een opname van Irak. Met dergelijke satellieten volgt deze organisatie het wereldklimaat en bestudeert hij het milieu. Een van de sensoren registreert warmte, bij een golflengte van 3,8 micrometer. In de omgeving van Bagdad duiken witte vlekken op, die mogelijk branden ten gevolge van bombardementen voorstellen.

Uiteraard hanteert het Amerikaanse leger spionagesatellieten die beelden met een veel hogere resolutie maken. Naast overheidsinstellingen zijn er ook commerciële satellietencamera's. Voor enkele duizenden dollars kun je een opname van een bepaald gebied laten maken. De tijd nodig voor richten van de camera en verwerking van de meetgegevens is echter dermate lang, dat dergelijke diensten geen actuele en nieuwe inzichten kunnen geven. Vooralsnog moeten geïnteresseerden het doen met de beelden die de strijdende partijen willen vrijgeven.

Erick Vermeulen