Utrecht (NL) – De Twentse hoogleraren Cock Lodder en Albert van den Berg winnen beiden de hoogste Nederlandse technologie-onderscheiding.


De Nederlandse Technologiestichting STW heeft prof dr Cock Lodder en prof dr ir Albert van den Berg uitgeroepen tot Simon Stevin Meester 2002. Beide laureaten zijn hoogleraar aan de universiteit Twente en verrichten hun onderzoek binnen het MESA+-instituut. Zij ontvangen de prestigieuze prijs van een half miljoen euro per persoon onafhankelijk van elkaar voor hun voortreffelijke wetenschappelijke onderzoek en de uitstekende manier waarop zij industriële partners weten te interesseren. De Stevin Meesters kunnen het prijzenbedrag vrij besteden aan technisch-wetenschappelijk onderzoek.
Als hoogleraar ‘Systemen en Materialen voor Informatie-opslag’ krijgt Lodder de prijs voor zijn baanbrekende onderzoek op het gebied van systemen voor magnetische data-opslag. De grenzen van de harddiskcapaciteit komen in zicht, omdat de disk simpelweg te hard moet draaien om alle informatie snel genoeg te kunnen bereiken. De zogeheten superparamagnetische limiet vormt een andere grens aan de magnetische opslag: zeer kleine bits zijn op den duur instabiel. Lodders groep ontwikkelt een alternatief, zogenaamde patterned media (zie Natuurwetenschap & Techniek 2001, nummers 5 en 6), waarbij honderden minuscule leeskoppen een plakje materiaal ter grootte van een postzegel scannen. De ‘postzegel’ is voorzien van een laag die bestaat uit zeer kleine dotjes magnetisch materiaal, die dienen voor de data-opslag.
Van den Berg, hoogleraar ‘Geminiaturiseerde (Bio)Chemische Analysesystemen’ doet hoogstaand onderzoek naar zogeheten lab-on-a-chip-concepten. Een lab-on-a-chip is een compleet laboratorium op een chip ter grootte van een creditcard. Met geavanceerde etstechnieken, ontleend aan de chiptechnologie, maken de wetenschappers vloeistofkanalen en diverse componenten, zoals minipompjes voor het bewerken en transporteren van vloeistoffen. Op die manier zijn chemische reacties mogelijk met fracties van druppels.

Mirjam Leunissen