LUNTEREN (NL) – Op vier oktober huldigde de Technologiestichting STW prof dr Jacques van Boom als Simon Stevinmeester.


Tijdens een bijeenkomst van de chemische studiegroep Ontwerp en Synthese in Lunteren werd prof dr Jacques van Boom gelauwerd als Simon Stevinmeester. Naast een bronzen sculptuur ontving de laureaat één miljoen gulden aan onderzoeksgeld. De hoogleraar Organische Chemie van de Universiteit Leiden zal het geld gebruiken om onderzoek te verrichten met toepassingsmogelijkheden binnen de farmaceutische industrie. Zo wil hij onder andere een nieuwe klasse van farmaceutische producten ontwikkelen, waarbij de expressie van genen wordt onderdrukt via afgeleide producten van korte stukjes DNA. Ook zal hij de suikerchemie in Nederland een impuls geven.
Van Boom is een succesvol onderzoeker op het gebied van biologisch actieve moleculen, zoals DNA en suikers. Zijn succes wordt geïllustreerd door een groot aantal patenten. Zo ontwikkelde hij een synthetisch griepvaccin heeft hij een patent op fosforyleringstechnieken (het Van-Boomreagens). Tijdens zijn carrière begeleidde hij ruim vijftig promovendi, wat uiteindelijk leidde tot zeshonderd publicaties. Hij is adviseur van diverse chemische bedrijven en een gewild spreker op congressen.

Het Simon Stevinmeesterschap is vernoemd naar de eerste grote ingenieur van Nederland, Simon Stevin (1548-1620). Hij was erg praktijkgericht en deze eigenschap kenmerkt ook de hedendaagse Stevinmeesters. Stevin bouwde molens en vestingwerken en leverde grote bijdragen aan waterbeheersing. Ook droeg hij bij aan brede kennisverspreiding door les te geven en te schrijven in de gewone volkstaal. Hij bedacht de nu alledaagse woorden 'wiskunde', 'driehoek' en 'hoogtelijn'.

Gijs van Hengstum