Utrecht (NL) – De Delftse technisch-wetenschappelijke onderzoeker French krijgt door de Technologiestichting STW het Simon Stevin Meesterschap 2001 toegekend.


Vanwege zijn verdienstelijke onderzoek op het gebied van sensoren en de introductie daarvan in de chipindustrie, krijgt prof dr Paddy French (1960)het Stevinmeesterschap toegekend. Hij werkt onder meer aan autonome sensoren. Dit zijn sensorchips die niet alleen meten, maar het meetresultaat ook op de chip zelf rekenkundig verwerken.
French voorziet een grote toekomst voor autonome sensoren die onder extreme omstandigheden, zoals hoge temperatuur, blijven functioneren. Door de geïntegreerde elektronica kunnen ze zichzelf testen en kalibraties uitvoeren. Dat komt ook van pas bij sensoren die worden toegepast in biomedische omgevingen. Bij de integratie van sensoren en elektronica op een chip speelt tevens energieverbruik een rol. French ontwikkelt nieuwe procestechnieken die de integratie mogelijk moeten maken.
Het STW Simon Stevin Meesterschap wordt niet alleen toegekend op basis van een reputatie. Behaalde successen met projectaanvragen zijn veel belangrijker, en die worden steeds door andere, onafhankelijke jury's beoordeeld. French, in 1999 nog benoemd tot PIONIER-onderzoeker bij NWO, werkt nauw samen met eerdere Simon Stevinmeesters, zoals prof dr J.H. Huijsing en dr ir G.C.M. Meijer en PIONIER-onderzoeker dr ir R.F. Wolffenbuttel. De ereprijs zal later dit jaar worden uitgereikt.

Erick Vermeulen