Delft (NL) – Onderzoekers ontdekken een nieuwe methode om de scantijd voor MRI te verkorten.


Ir Frank Wajer van de NWO-Technologiestichting STW (Stichting voor Technische Wetenschappen) bedacht samen met zijn collega's een methode die de meetduur van een MRI-scan kan verkorten. Naar schatting scheelt deze nieuwe aanpak ongeveer dertig procent verkorten.
De scanner registreert signalen die pas na een wiskundige bewerking van een complete set MRI-gegevens een beeld opleveren. De benodigde tijd om een MRI-scan te maken duurt, afhankelijk van het af te beelden lichaamsdeel, enkele seconden tot minuten. Tijdens de meting moet de patiënt onbeweeglijk blijven liggen, soms zelfs zijn adem inhouden. Vooral dat laatste is voor sommige mensen moeilijk. Bewegingen veroorzaken incomplete opnamen, waardoor de diagnostische waarde van het beeld vermindert. Daarnaast willen medici steeds vaker bewegende organen, voornamelijk het kloppende hart, in beeld brengen. Daarvoor moet de scanner zeer snel de beweging van het weefsel kunnen volgen.
De nieuwe methode gebruikt voorkennis over de eigenschappen van de randen in het beeld. Op die manier zal een kleine beweging de scan niet gelijk verpesten. Ook kan het apparaat in dezelfde behandeltijd meer beelden maken. Door een verkorte meettijd kunnen dagelijks meer patiënten onder de scanner, wat een MRI-diagnose goedkoper maakt.
Een nadeel van de nieuwe methode is de lange rekentijd. Met het beschikbaar komen van steeds snellere computers is het echter de vraag of dit een beperking vormt. In samenhang met andere technische ontwikkelingen is het straks misschien mogelijk beelden van kloppende harten in real time te maken.

Jocelyn Berdowski