Sociale media maken stoppen met roken gemakkelijker. Dat concludeert de Amerikaanse communicatie-onderzoeker Joe Phua na een enquêtestudie onder 252 leden van gezondheidspagina’s op sociale media. De interactie tussen lotgenoten zorgt voor extra motivatie om van de sigaretten af te blijven, aldus Phua.

Bron: Wikimedia Commons / CDC
Bron: Wikimedia Commons / CDC

Het onderzoek toont volgens Phua aan dat mensen die bijvoorbeeld een stoppen-met-roken-pagina liken op Facebook en hierop informatie delen, zich snel identificeren met andere mensen in het netwerk. Ook krijgen ze steun van hun online ‘lotgenoten’. Daarnaast biedt een sociaal netwerk de mogelijkheid om rookgewoonten te delen en kweken verslaafden meer zelfvertrouwen om het stoppen vol te houden. Het onderlinge contact zorgt er volgens Phua zelfs voor dat mensen een sterke sociale verbondenheid ervaren met lotgenoten en daardoor in kortere tijd hun doel weten te bereiken.

Interactie

Daan van der Gouwe, wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos Instituut (landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg) bevestigt dat sociale ondersteuning wel degelijk helpt. ‘Praktijkervaring leert ons dat de interactie op fora en chatboxen mensen helpt van hun verslaving af te komen. Sociale media zijn een nieuwe tak van sport, maar hiervoor zal waarschijnlijk hetzelfde gelden.’

‘We moeten beter leren  twijfelen aan de wetenschap’
LEES OOK

‘We moeten beter leren twijfelen aan de wetenschap’

Sociaal psycholoog Bastiaan Rutjens stelt dat het goed is om kritisch te zijn op de wetenschap.

‘Het forum van Minderdrinken.nl heeft voor veel mensen al geholpen bij de aanpak van hun alcoholverslaving. De inzet van sociale media zou dus ook bij meerdere verslavingen kunnen werken.’ Toch is er een combinatie van factoren nodig voor een succesvolle aanpak van verslavingen, geeft Van der Gouwe aan. ‘Je zal niet alleen door het gebruik van sociale media van een heroïneverslaving afkomen, er moet natuurlijk ook wel de wens zijn om te stoppen. Dit gaat nog vaak gepaard met een vorm van professionele hulp.’ Van der Gouwe staat in ieder geval positief tegenover de inzet van sociale media bij de interactie tussen lotgenoten.

Eerdere onderzoeken naar de rol van sociale media bij ‘afkicken’ richtten zich vooral op de hulpmiddelen die via dat kanaal werden aangeboden. Dit is het eerste onderzoek dat ingaat op het sociale aspect. ‘Dit onderzoek draagt bij aan het idee dat sociale media mensen kunnen helpen om gezonder te leven’, zegt Joe Phua, die verbonden is aan de universiteit van Georgia. Phua publiceerde zijn onderzoek in het septembernummer van het vakblad Journal of Communication.