Nederlanders krijgen te veel fijne stof binnen. De twaalf provinciale milieufederaties en Stichting Natuurwetenschap en Milieu pleiten voor een strenge aanpak.

Verkeer en industrie stuiven kleine deeltjes roet, metaal en rubber de lucht in. De emissie is in Nederland vrij laag per hoofd van de bevolking, maar wat wil je met zestien miljoen mensen in zo’n klein land. Per vierkante meter zijn de emissies zeer hoog. Jaarlijks veroorzaakt fijn stof duizenden extra ziekenhuisopnames per jaar en aantoonbaar vervroegde sterfte. De EU heeft gevraagd om een actieplan. De twaalf milieufederaties schreven samen met Stichting Natuurwetenschap en Milieu een adviesrapport.

Nederland kan nu al maatregelen nemen door binnensteden af te sluiten voor dieselmotoren en door roetfilters aan te brengen op bussen, vinden de milieuorganisaties. Technieken die de uitstoot van de industrie verminderen, moeten ook meer en meer verplicht worden. “Met dit rapport willen we het maatschappelijk debat over luchtvervuiling door fijn stof aanzwengelen,” zegt Marc Koene van Stichting Natuurwetenschap en Milieu. “In de balans van nut en schade van wegverkeer mogen de gezondheidsproblemen wel wat meer gewicht krijgen.”

Hoe gevaarlijk zijn supervulkanen?
LEES OOK

Hoe gevaarlijk zijn supervulkanen?

In het verleden stortten zogeheten supervulkanen de aarde meermaals in een desastreuze ‘vulkanische winter’. Gaat dat opnieuw gebeuren?

Fataal

De risico’s van fijn stof krijgen ook internationaal veel aandacht. In Groot-Brittannië wordt het aantal extra sterfgevallen door luchtvervuiling geschat op 10.000. In de VS zijn dat onder hartpatiënten alleen al 60.000 gevallen. Recent onderzoek in Canada wees uit dat fijn stof onze bloedvaten vernauwt. Vrijwilligers werd gevraagd een cocktail van kleine deeltjes, vergelijkbaar met de uitstoot op een snelweg in de spits, in te ademen. Een groot bloedvat in de arm vernauwde zich daarop met 2 tot 4 procent. Voor hart- en vaatziektepatiënten kunnen zulke percentages fataal zijn. Samen met kinderen, ouderen en mensen met luchtwegaandoeningen zijn zij dan ook het meest kwetsbaar voor fijne stof in de lucht.

Jelka Lustenhouwer

Zie ook www.natuurenmilieu.nl