Fijn stof in de lucht zorgt voor gezondheidsklachten en 3000 sterfgevallen per jaar.

Na onderzoek van onder andere Rijksinstituut voor Volksgezondheid van Milieu (RIVM) en de organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) van statistische gegevens bleek dat er op dagen met een hoge stofconcentratie in de lucht ook meer ziekenhuisopnamen waren van mensen die last hadden van luchtwegaandoeningen of hart- en vaatziekten. Hierbij valt vooral te denken aan astma-aanvallen, longontstekingen en hartinfarcten. Ook het aantal sterfgevallen door deze aandoeningen is op zulke dagen hoger dan normaal.

Raadsel

Het RIVM ontdekte dat er geen drempelwaarde is voor gezondheidsschade. Ook bij lage stofconcentraties, die ver onder de huidige Europese norm liggen, hebben mensen al last van de luchtwegen.
Fijn stof is een mengsel van stofdeeltjes met een doorsnede van maximaal 10 µm. Hierbij valt te denken aan dieselroet uit bussen en auto’s, maar ook aan deeltjes uit uitlaatpijpen van fabrieken.

Lachgasgehalte atmosfeer groeit alarmerend snel
LEES OOK

Lachgasgehalte atmosfeer groeit alarmerend snel

De uitstoot van het krachtige broeikasgas N2O blijft toenemen, met name door de landbouw.

De vraag is echter nog of de hoge concentratie fijn stof daadwerkelijk de oorzaak is van al deze aandoeningen. Wat de stofdeeltjes precies doen met het lichaam is een groot raadsel.

Mariëtte Bliekendaal