Californië – Onderzoek aan de University of California Los Angeles (UCLA) toont aan dat vrouwen stress met een sociale aanpak het hoofd bieden. Bemoederen of socialisen is hun motto.


Vechten of vluchten. Zo reageren mannen en vrouwen op stress, zonder onderscheid. Dat was althans het gangbare idee over stressreacties bij mensen. Onderzoekers van de UCLA betwisten nu deze uniseksuitspraak. Vrouwen reageren wel degelijk anders op stresssituaties dan mannen.

Bemoederen of sociaal contact opzoeken, luidt het vrouwelijk antwoord op stress. De bemoederende reactie van vrouwen sprak vooral uit een studie van UCLA-psychologe Rena Repetti. Haar analyses van het verschil in gedrag tussen vader of moeder tegenover hun kinderen na een dagje stress op het werk spreken boekdelen. De typische vader die een rotdag achter de rug had, creëert vaker ’s avonds thuis opnieuw een conflict of duikt weg in een stoel en wil dan enkel rust. De typische moeder reageert helemaal anders. Vrouwlief richt haar zorg en aandacht op de kinderen en bemoedert ze nog meer na een zware dag. Of ze belt een vriendin en doet haar beklag. “Mannen reageren vaker agressiever, vrouwen veeleer zorgend en sociaal”, aldus professor Shelley Taylor, hoogleraar psychologie aan de UCLA.
Niet dat een vrouwelijke vecht- of vluchtreactie niet voorkomt. Alle stressreacties hebben een fysiologische en een gedragscomponent. Vluchten of vechten is zowel bij mannen als vrouwen de fysiologische hoofdreactie bij stress, maar in de gedragscomponent valt het bemoederende bij vrouwen op. De verschillende reacties van mannen en vrouwen hebben een biologische basis, menen de onderzoekers. Het hormoon oxytocine zou hierbij een cruciale rol spelen.

Temperen
Oxytocine is een klein eiwit, ofwel peptide, dat bestaat uit negen aminozuren. Gynaecologen dienen het wel toe om weeën op te wekken. Mannen en vrouwen produceren meer van dit eiwit bij stress. Taylor: “Dieren met hoge oxytocinegehalten blijken kalmer, meer relaxed, socialer en minder angstig. Bij diverse diersoorten leidt oxytocine tot moederlijk gedrag en zet het aan tot de opbouw van sociale relaties. Mannen scheiden ook wel oxytocine af, maar sommige mannelijke hormonen temperen het effect ervan. Wellicht is dat een verklaring waarom oxytocine de mannelijke fysiologie en het mannelijk gedrag onder stress maar beperkt beïnvloedt.”
“Hun socialere aanpak heeft vrouwen alvast geen windeieren gelegd”, meent Taylor. “Hard bewijs dat vrouwen de beste stressreactie hebben gekozen, is er niet. De ‘zachtere’ aanpak van stress door vrouwen maakt wel dat ze beter bestand zijn tegen stress, geestelijk gezonder zijn en mogelijk langer leven dan mannen.”

Inge Mutsaers