Diemen (NL) – Veertig vrouwen maken een carrièresprong aan Nederlandse universiteiten.


De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent aan veertig vrouwelijke wetenschappers een Aspasia-subsidie toe. Zij worden met onmiddellijke ingang bevorderd tot universitair hoofddocent aan de universiteit waar ze werken. De toekenning bestaat uit salaris- en onderzoekskosten voor een vierjarig promotieonderzoek of tweejarig postdoctoraalproject onder leiding van de nieuwe hoofddocent.
De jury beoordeelt de Aspasia-kandidaten op hun kwaliteiten voor het verrichten en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld op originaliteit, aanpak en haalbaarheid.
Met de honorering willen NWO, de universiteiten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCenW) het aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke functies verhogen. Volgens de meest recente gegevens was vóór de Aspasia-honorering slechts één op de dertien hoofddocenten een vrouw. Nu is dat gestegen naar één op negen.

Frédérique Melman