Het aantal gestroopte neushoorns in Zuid-Afrika is voor het vijfde opeenvolgende jaar gestegen. Alleen al Kruger National Park verloor in 2013 niet minder dan 606 neushoorns aan stropers.

Neushoornzonderhoorn
Deze witte neushoorn overleefde een aanval van stropers. Bron: Alcuin T K Lai

In 2013 bereikte de stroperij in Zuid-Afrika een recordhoogte van 1004 gedode neushoorns. Dat is een stijging van meer dan 60 procent ten opzichte van 2012, toen de stropers 668 neushoorns doodden.

De cijfers zijn afkomstig van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Milieuzaken. Hun grafieken laten een alarmerende trend zien. Tussen 1990 en 2007 werden in Zuid-Afrika hooguit 36 neushoorns per jaar gedood. Sinds 2008 stijgt het aantal gestroopte neushoorns exponentieel.

‘Neem parasieten mee bij het ontrafelen van een voedselweb’
LEES OOK

‘Neem parasieten mee bij het ontrafelen van een voedselweb’

Als we onderzoeken welke plaats een dier inneemt in een voedselweb, moeten we ook kijken welke parasieten het heeft, stelt Ana Born-Torrijos.

Een mogelijke oorzaak van die stijging is de economische crisis. Door een toename van het aantal werklozen zouden meer mensen hun heil zoeken in de illegale handel in neushoornhoorns. De stropers concentreren hun activiteiten op Zuid-Afrika omdat nergens anders neushoorns in zulke grote aantallen voorkomen. Geschat wordt dat Zuid-Afrika 80 procent van alle witte- en zwarte neushoorns huisvest.

Het totale aantal zwarte neushoorns liep tussen 1970 en 1993 terug van 65.000 naar 2.300. Dankzij natuurbeschermingscampagnes staat de teller op dit moment weer op zo’n 5.000 exemplaren. Van de witte neushoorns waren rond het jaar 1900 nog maar 50 exemplaren over. Hun huidige aantal wordt geschat op 20.000. Als gevolg van de recente opleving van de stroperij neemt de bezorgheid toe dat het aantal witte neushoorns momenteel weer afneemt.

Afgelopen vrijdag, toen het Zuid-Afrikaanse ministerie van Milieuzaken de laatste cijfers naar buiten bracht, stond de teller voor 2014 inmiddels op 37 gedode neushoorns.

Lees ook: