Een aantal samenwerkende bedrijven in de Verenigde Staten ontwikkelt een supergeleidende transformator voor het Amerikaanse elektriciteitsnet.

Voor het elektriciteitsnet is supergeleiding ideaal. Supergeleiding, de afwezigheid van elektrische weerstand, maakt in theorie het transport van elektrische stroom mogelijk zonder verlies. De praktijk is helaas weerbarstiger. Supergeleiding vindt plaats bij extreem lage temperaturen, terwijl de materialen die bij een hogere temperatuur supergeleidend zijn (bij de temperatuur van vloeibaar stikstof) zich lastig laten bewerken. Supergeleiding vindt dan ook nog slechts mondjesmaat toepassingen.

Het bedrijf American Superconductor (ASC) zet nu samen met een aantal partners de eerste stap op weg naar de toepassing van supergeleiding in de elektriciteitsvoorziening. De partners ontwikkelen supergeleidende stroomdraden voor een transformator. Ze zijn gebaseerd op hoge-temperatuursupergeleiding, zodat koeling met vloeibare stikstof volstaat.

Girl math
LEES OOK

Girl math

We hoeven niet zo hysterisch te doen over de girl math-trend op TikTok, zegt redacteur Ans Hekkenberg.

Het belangrijkste voordeel van de supergeleidende transformator is het lage vermogensverlies. Daarnaast is de trafo veel compacter en maakt hij het makkelijker om de stroom te reguleren. In plaats van olie, die aanwezig is in conventionele trafo’s, heeft de supergeleidende trafo vloeibare stikstof, wat veiliger is en niet schadelijk voor het milieu. De ontwikkelde trafo is een prototype; over de ingebruikname is nog niets bekend.

PB