San Francisco, California (VS) – Opnieuw zijn onderzoekers van IBM erin geslaagd een nog kleinere transistor te maken. Deze is tienmaal kleiner dan transistoren op commerciële chips.

IBM produceert in het laboratorium de transistoren van het jaar 2016. Volgens een internationaal consortium van halfgeleiderfabrikanten moeten, als de trend van de laatste decennia zich doorzet, transistoren in 2016 kleiner zijn dan negen nanometer. IBM-onderzoekers hebben die nu al gemaakt en zelfs op die kleine schaal blijken transistoren te werken. Daarmee passen honderdmaal meer transistoren op een vierkante centimeter chip.
De vervaardigde transistoren zijn zogenaamde field-emission transistors ofwel FET's. Daarin schakelt de wel of niet aanwezige spanning op de gate of de transistor stroom geleidt. Met lithografie bij 248 nanometer creëerden de onderzoekers een siliciumlaag in de transistor met een dikte van slechts vier tot acht nanometer, waarna ze er een gate op bouwden met een lengte van slechts zes nanometer. Tot de voordelen van kleinere transistoren behoren een grotere schakelsnelheid, een lager energiegebruik en goedkopere productiekosten.

Erick Vermeulen