Maastricht (NL) en Hasselt (B) – Sinds 18 januari is de Transnationale Universiteit Limburg is een feit. Voor Nederland wordt de TUL de vijftiende universiteit, voor Vlaanderen de zevende.


Op 18 januari ondertekenden de Vlaamse en Nederlandse onderwijsministers Vanderpoorten en Hermans het verdrag ‘Transnationale Universiteit Limburg – Maastricht/Hasselt’. Met de oprichting van de eerste grensoverschrijdende universiteit hebben Vlaanderen en Nederland een Europese primeur.
De TUL is een initiatief van de Universiteit Maastricht (UM) en het Limburgs Universitair Centrum (LUC) in Diepenbeek/Hasselt. De TUL is veel meer dan een los samenwerkingsverband. “Het is een nieuwe universiteit, met eigen studenten, nieuwe opleidingen en nieuwe mogelijkheden voor onderzoek,” zegt TUL-voorzitter Karl Dittrich. De ambities rijken ver. Dittrich verwacht dat op termijn ook de technische universiteiten van Luik en Aken zich zullen aansluiten.
De TUL biedt vanaf het komende academiejaar nieuwe opleidingen aan op het gebied van ICT, Levenswetenschappen en Onderwijswetenschappen. Studenten die deze opleidingen met succes voltooien, ontvangen een Nederlands doctoraal- én een Vlaams licentiaatdiploma. Op termijn wil de TUL werk maken van een internationaal erkend bachelor/master-systeem. Bachelor-opleidingen leiden na drie jaar naar de werkvloer, terwijl aanvullende masters daarop voortbouwen.
De Vlaamse regering heeft al een bedrag van ongeveer honderd miljoen euro beschikbaar gesteld voor de exploitatie van de TUL, los van investeringen in gebouwen en apparatuur. Bij de ondertekening van het verdrag was de Nederlandse inbreng nog niet precies ingevuld.

Peter Raeymaekers