Genève (CH) – Zeven grote Europese onderzoeksinstellingen willen meer gaan samenwerken. De directeuren van de instellingen komen bijeen in Eiroforum, een belangengroep voor coördinatie en samenwerking.


De eerste grootschalige Europese onderzoeksinitiatieven dateren van begin jaren vijftig. Inmiddels zijn er diverse grote Europese organisaties die met grote laboratoria baanbrekend onderzoek verrichten. Zeven van die organisaties willen zich nu sterk maken voor de Europese wetenschap. De directeuren zullen bij elkaar komen in Eiroforum, een samenwerkingsforum van 'European Intergovernmental Research Organitions'. Dit Eiroforum moet een actieve en constructieve rol vervullen bij de promotie van de kwaliteit en invloed van Europees onderzoek.
Binnen Eiroforum treffen de directeuren van CERN (Deeltjesfysica), EMBL (moleculaire biologie), ESA (ruimtevaart), ESO (astronomie en astrofysica), ESRF (synchrotronstraling), ILL (neutronenbron) en EFDA (fusie-onderzoek) elkaar. Ze moeten hun ervaring in fundamenteel onderzoek en het organiseren van grote internationale projecten benutten voor Europees onderzoek en ontwikkeling.
Deze week komt Eiroforum bijeen in Brussel, waar onder meer een ontmoeting met de Eurocommissaris voor wetenschap Philippe Busquin plaatsvindt. Naast de coördinatie van informeren van het publiek over hun activiteiten en een efficiënt gebruik van bronnen en technieken vormt een vereenvoudiging van de communicatie met de Europese Commissie een belangrijk uitgangspunt voor Eiroforum.

Erick Vermeulen
CERN Centre Europeènne de la Recherche Nucleaire
EMBL European Molecular Biology Laboratory
ESA European Space Agency
ESO European Southern Observatory
ESRF European Synchrotron Radiation Facility
ILL Institut Laue-Langevin
EFDA European Fusion Development Agreement