Bijtsporen op botten van een Tyrannosaurus rex leveren het bewijs: de koning der dinosauriërs was een kannibaal.

Nick Longrich zocht naar dinosaurusbotten met sporen van zoogdiertanden. Daarbij stuitte hij op grote sporen van tanden die wel van een T. rex afkomstig moesten zijn. Dat was, 65 miljoen jaar geleden, zover bekend de enige grote carnivoor in Noord-Amerika. Vervolgens besefte Longrich, paleontoloog aan Yale University, dat het bot zelf ook van deze grote vleeseter was. Uiteindelijk vond hij in diverse musea in totaal drie voetbeentjes en een armbeen van tyrannosaurussen waarop soortgenoten bijtsporen hadden achtergelaten.

trexkannibaalBlijft de vraag of T. rex op soortgenoten jaagde of dat hij als aaseter zich op een dode soortgenoot stortte. Misschien dat na een duel om bijvoorbeeld territorium de winnaar zijn tegenstander oppeuzelde. De sporen lijken niet direct na het overlijden te zijn gemaakt. Longrich vermoedt dat wellicht de meer toegankelijke delen van een karkas het eerst aan de beurt waren, en dat voet- en armbeentjes het nagerecht vormden. Hij publiceerde zijn bevindingen in het blad PLoS ONE, met als medeauteur onder meer de vermaarde dinojager John Horner.

Wanneer presteert het brein op de toppen van zijn kunnen?
LEES OOK

Wanneer presteert het brein op de toppen van zijn kunnen?

Wat voor rol speelt zoiets als dagritme, of leeftijd, in het functioneren van het brein? En hoe kunnen we daar optimaal gebruik van maken?