Amsterdam (NL) – Nederlandse onderzroekers hebben met Franse colllega's de korste laserpulsen ooit aangetoond.


Drs Elena Toma en prof dr Harm Geert Muller van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam hebben samen met Franse collega's experimenteel de kortste laserpulsen ooit aangetoond. Zij publiceren hun resultaten in het weekblad Science van vrijdag 1 juni aanstaande.
De pulsen hebben een tijdsduur van slechts 250 attoseconden (0,25 biljardste seconde; een attoseconde is 10-18. Ze ontstaan wanneer een intense laserpuls met een tijdsduur in de orde van 1 femtoseconde (een biljardste seconde) een atomaire gasbundel treft. Door de niet-lineaire reactie van de elektronen in de atomen ontstaan zogeheten hogere harmonischen (vergelijkbaar met boventonen van een geluidssignaal) in het laserveld. Het spectrum van die harmonischen bestaat uit een reeks nauwe pieken van oneven harmonischen, met een tijdsduur van minder dan een femtoseconde, op 1,35 femtoseconde van elkaar.
Theoretisch werd het bestaan hiervan al langer verondersteld, maar het is voor het eerst dat het spectrum met voldoende tijdoplossend vermogen kon worden gemeten. De onderzoekers denken dat het met verdere technische ontwikkelingen mogelijk moet worden de pulsen te manipuleren tot een tijdsduur van rond 10 attoseconden. Daarmee zouden dan metingen aan dynamische processen waarin elektronen zijn verwikkeld binnen handbereik komen.

Bron: FOM