Den Haag (NL) – “Het risico van bioterroristische aanslagen is reëel, ook al bestaat er weinig ervaring mee”, meldt de Nederlandse Gezondheidsraad in haar rapport.


In april 1999 schakelde de Nederlandse minister van Volksgezondheid de Gezondheidsraad in om zich te laten informeren over de gevaren van een eventuele bioterroristische aanslag. Op 14 juni j.l. presenteerde de Gezondheidsraad haar adviesrapport.
Door het open karakter van de Nederlandse samenleving kunnen ziekteverwekkers vrij eenvoudig in een potje Nederland binnenkomen, stelt de commissie die de Gezondheidsraad heeft ingesteld. Door de hoge bevolkingsdichtheid en grote mobiliteit van mensen kunnen ziekteverwekkers zich ook nog eens snel verspreiden.
Miltvuur en pokken gelden in de literatuur als belangrijke kandidaten voor verspreiding bij een bioterroristische aanval. In principe bestaan echter duizenden potentiële micro-organismen die ziekte en verderf kunnen zaaien als ze moedwillig worden verspreid. Met genetische modificatie kan hun aantal alleen maar toenemen.
De belangrijkste adviezen van de ingestelde commissie gaan over de verdediging tegen een bioterroristische aanval. De Gezondheidsraad beveelt een grotere alertheid aan van inlichtingen- en veiligheidsdiensten op transport, productie en gebruik van gevaarlijke micro-organismen. Daarnaast moet bij artsen en microbiologen het besef groeien dat een zeldzame infectieziekte kan optreden door moedwillige verspreiding.
In aanvulling op de al bestaande draaiboeken Explosies van infectieziekten en Influenzaepidemie beveelt de raad een draaiboek Bioterrorisme aan. Dat zou deel kunnen uitmaken van een omvangrijker draaiboek Nucleaire, Biologische en Chemische aanslagen. Verder is een internationale samenwerking nodig op het terrein van de ontwikkeling en productie van vaccins, antibiotica en antivirale middelen. Een goed georganiseerd internationaal netwerk moet zeldzame of onbekende ziekteverwekkers tijdig kunnen identificeren.

Bennie Mols

Informatie:
Voor meer achtergrondinfo, zie het artikel Biowapens – De dodelijke kant van levenswetenschap, N&T juni 2000.
De publicatie Verdediging tegen bioterrorisme is verkrijgbaar bij de Gezondheidsraad: e-mail: order@gr.nl, internet: www.gr.nl, fax: 070-3407523