Edinburgh (UK) – Voor het eerst doen wetenschappers onderzoek naar het ontstaan van glascorrosie.


Wetenschappers weten hoe ijzer roest, koper groen wordt en verzinkt ijzer zo'n mooi zinkoxidelaagje krijgt. Nu kijken onderzoekers van Penn State University naar de corrosie van glas.
Glas bestaat voor het grootste deel uit zand (siliciumoxide).”We weten dat sommige glassoorten een siliciumdioxide-rijk laagje vormen bij blootstelling aan water”, zegt Nathan P. Mellot, specialist in materiaal wetenschappen. “We kennen alleen het mechanisme achter de vorming van laagje nog niet precies.” Met zijn onderzoeksgroep onderzoekt hij welke onderdelen van het glas dit proces stimuleren of juist verhinderen en wat voor effect dit mechanisme heeft op de samenstelling van glas.
De onderzoekers ontdekten dat natrium, aluminium en calciumionen het glasoppervlak verlaten als ze het glas aan water blootstellen. Water of waterstofionen nemen de lege plaatsen in. “Het lijkt er op dat de bestanddelen van glas elkaar zelfs loslaten tijdens het corrosieproces, en later op een andere manier weer aan elkaar binden”, aldus Mellot.
Glasroest vormt zich meestal ongemerkt. Op de ramen van huizen groeit het laagje zo langzaam, dat het met het blote oog niet eens opvalt. Bij glas dat een actiever leven leidt gaat het vormingsproces veel sneller. Door zo'n roestlaag kan je minder goed heenkijken en het glas is minder sterk.
Een andere reden om naar de corrosie van glasvezel te kijken, is dat gezondheidsvoorschriften eisen dat de vezels van het glas snel oplossen wanneer ze bij het inademen in de longen terecht komen. Als Mellot het afbraakproces weet te achterhalen, kan hij de glascompositie aanpassen en zo de oplosbaarheid verhogen.

Jocelyn Berdowski