Rotterdam (NL) – Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam aanvaardt Heleen Evenhuis 12 januari het bijzonder hoogleraarschap geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten. Zij is de eerste ter wereld.


In Nederland en België zijn zo’n tweehonderdduizend verstandelijke gehandicapten, met vaak een afwijkend ziektepatroon. De psychiatrische en gedragsproblemen krijgen voldoende aandacht, maar de fysieke kant vereist extra zorg. Deze leerstoel – speciaal voor lichamelijke aandoeningen – is een stap in de goede richting.
Mensen met een verstandelijke handicap kunnen niet altijd duidelijk uitleggen wat hun lichamelijke klachten zijn of goed meewerken aan een behandeling. Ze worden vaak behandeld voor meerdere chronische aandoeningen en handicaps tegelijkertijd wat aan de behandeling extra complicaties geeft.
Evenhuis pleit in haar oratie voor een snelle en structurele verbetering van de achterstanden in de gezondheidszorg voor verstandelijk gehandicapten.

Irene Husmann