Brussel (B) – Ook in Brussel is het Kyoto-protocol een belangrijk gespreksonderwerp. Op maandag reed Vlaams minister Johan Sauwens naar het parlement op één van de gloednieuwe dienstfietsen die hij voor zijn ambtenaren aankocht. De minister en zijn medewerkers kunnen nu met de fiets van de ene vergadering naar de andere.


Er werken circa vijfduizend Vlaamse ambtenaren in hartje Brussel. Ze zitten verspreid over een tiental gebouwen die zich binnen een straal van twee kilometer rond het Brusselse Martelaarsplein bevinden. Voor interdepartementele vergaderingen moeten ze echter vaak van het ene naar het andere gebouw. De meeste ambtenaren doen die korte verplaatsingen doorgaans met een personenwagen of met het openbaar vervoer. Slechts zelden zie je een ambtenaar, een kabinetsmedewerker of een minister de afstand te voet afleggen.
Volgens Johan Sauwens, minister van binnenlandse zaken en sport, zijn de 48 gloednieuwe dienstfietsen een ideaal vervoermiddel om deze korte verplaatsingen te maken: de fiets is milieuvriendelijker dan de wagen en het openbaar vervoer. Men boekt een grote tijdwinst en door de stevige draagtassen kunnen gemakkelijk lijvige dossiers meegenomen worden. Uiteraard komen de regelmatige fietstochtjes ook de gezondheid ten goede en wordt de uitstoot van milieuverontreinigende gassen beperkt.
In principe mogen alle ambtenaren de fietsen, die over acht locaties worden verspreid, gebruiken. De keuze viel op een lichte stadsfiets die zowel door geoefende als minder sportieve fietsers vlot te berijden is. De ‘look’ is modern en opvallend. Dat komt de veiligheid ten goede en maakt het fietsen aantrekkelijker. Tevens hebben ze voldoende versnellingen om de Brusselse heuvels zonder problemen te bedwingen en zijn ze voorzien van een degelijk slot.
Met een aankoopprijs van 325 Euro per stuk zijn de 48 fietsen tezamen goedkoper dan één nieuwe dienstwagen. Met deze gele fietsen, die het logo van de Vlaamse Gemeenschap dragen, wil het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap ook haar voorbeeldfunctie waarmaken. Volgens sommige ambtenaren een leuke milieugeste van een niet-groene minister.

Peter Raeymaekers