Antwerpen (B) – De Vlaamse ingenieursvereniging KVIV reikte op 6 mei de 60ste K VIV-Ingenieursprijzen uit.


Gabriële De Lannoy ontving op 6 mei de eerste prijs bij de uitreiking van de KVIV Ingenieursprijzen, voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van een neerslagmodel. Dit onderzoek werd uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit Gent en de Katholieke Universiteit Leuven. Bjorn Kiekens en Hans Van Roy (K.U. Leuven) ontvingen de tweede prijs, en Davy Pissoort (RUG) de derde prijs. Het KVIV looft jaarlijks de prijzen, ter waarde van 2000, 1250 en 500 euro, uit om jonge ingenieurs aan te zetten om, naast hun technische kennis, ook aandacht te besteden aan hun communicatievaardigheden en aan de maatschappelijke impact van hun werk.
De Vlaamse minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten, woonde de zestigste uitreiking in het Antwerpse Ingenieurshuis bij. Daardoor kon tijdens de feestelijke avond het verschil in visie tussen de minister en het KVIV op de titulatuur en de afschaffing van de toelatingsproef voor burgerlijk ingenieurs uitgebreid aan de orde komen.

Erick Vermeulen