Vaccinatie met pneumokokken is kostenbesparend, zo blijkt ondermeer uit Nederlands onderzoek. Gek genoeg veronachtzaamd juist Nederland deze behandeling, terwijl België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje daar wel gebruik van maken.


Het medische tijdschrift The Lancet breekt een lans voor de pneumokokkenvaccinatie. Infecties met pneumokokken kunnen leiden tot bijvoorbeeld longontsteking of bloedvergiftiging. Er zijn voldoende redenen om te vaccineren. Zo komen er steeds vaker pneumokokken voor die ongevoelig zijn voor penicilline.
Voorkomen is hier duidelijk beter dan genezen. Een grootschalige vaccinatie van de bevolking kan het aantal ernstige infecties met vijfzesde terugbrengen, zo blijkt uit Canadees onderzoek. Geschikte vaccins zijn er volop. Een vaccin met 23 bacteriële suikers is geschikt voor volwassenen en kinderen ouder dan twee jaar, terwijl een recent ontwikkeld vaccin met bacteriële suikers gekoppeld aan een eiwit (conjugaatvaccin) zeer wel aan kinderen jonger dan twee jaar kan worden toegediend.
The Lancet erkent dat ieder land op basis van wetenschappelijke, culturele en historische argumenten andere prioriteiten in de gezondheidszorg heeft. Niettemin zouden, zo pleit het medische vakblad, de gezondheidsautoriteiten in de geïndustrialiseerde wereld programma’s voor pneumokokkenvaccinatie een grotere prioriteit moeten geven.