De vrouwtjes van bepaalde soorten buideldieren stimuleren suïcidale voortplanting. Doordat zij hun vruchtbaarheid aanpassen aan voorspelbare pieken in het voedselaanbod, wordt de paartijd enorm verkort, zo blijkt uit onderzoek van Australische biologen. De paartijd is zo kort dat mannetjes in een dodelijke strijd alles op alles zetten om te kunnen paren.

Seks met dodelijke afloop voor deze breedvoetbuidelmuis Bron: Flickr / badoo_tealeaf
Seks met dodelijke afloop voor deze breedvoetbuidelmuis
Bron: Flickr / badoo_tealeaf

Omdat de vrouwtjes ook nog eens erg promiscue zijn, neemt de concurrentiestrijd tussen de mannetjes nog meer toe. Elk dier wil namelijk dat zijn sperma voor nageslacht zorgt. Doordat ze al hun energie verbruiken om hun sperma in optimale conditie te houden en een vrouwtje te veroveren, zijn ze aan het eind van het paarseizoen helemaal uitgeput. Er zitten zoveel stresshormonen in hun bloed dat hun immuniteitssysteem het begeeft, met de dood tot gevolg.

Biologen tastten lang in het duister over het nut en de oorsprong van de suïcidale voortplanting. Deze zogeheten semelpariteit werd lang toegeschreven aan altruïsme. Ook zou het overlijden van de mannetjes voordelig kunnen zijn omdat het voedseltekorten voorkomt en territoria vrijmaakt voor het nageslacht. Bioloog Diana Fisher van de universiteit van Queensland en haar team, wisten met hun onderzoek aan te tonen dat het de vrouwtjes zijn die een aandeel hebben in de dood van hun sekspartner. Ze publiceren hun onderzoek deze week in de online editie van het vakblad PNAS.

Zoektocht naar een superpil tegen alle soorten slangengif
LEES OOK

Zoektocht naar een superpil tegen alle soorten slangengif

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben voor het eerst een slangengifonderzoek uitgevoerd met kunstmatige blo ...